30. 10. 2020  14:22 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Michaela Sýkorová – FAD I-ARCH pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry a dizajnu
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Michaela Sýkorová
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5467-74171
ID študenta:
74171
Vedúci práce:
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Súčasný areál Old Herold v Trenčíne (v rozsahu bývalej továrne Slovlik), zachováva výrobu tradičných produktov (droždie, alkohol), pričom prevažná väčšina objektov a priestorov je v súčasnosti bez využitia, z nich niektoré majú čiastkovo zachované technologické vybavenie. Areál je dokladom industriálneho vývoja mesta a nesie autentické urbanisticko – architektonické hodnoty. Hoci dnes patrí trom majiteľom, mesto Trenčín uvažuje s postupnou transformáciou územia na polyfunkčné mestské centrum. Úlohou diplomovej práce bude overiť nové funkčné využitie pre vybrané objekty tak, aby boli zachované ich a-u hodnoty.
 
 
Rozsah práce:
Urbanisticko-architektonická štúdia
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
16. 05. 2017Ing. arch. Michaela Sýkorová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu