9. 4. 2020  10:44 Milena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Michaela Sýkorová – FA I-ARCH den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Michaela Sýkorová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-74171
ID študenta:74171
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
  
Názov práce:Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Súčasný areál Old Herold v Trenčíne (v rozsahu bývalej továrne Slovlik), zachováva výrobu tradičných produktov (droždie, alkohol), pričom prevažná väčšina objektov a priestorov je v súčasnosti bez využitia, z nich niektoré majú čiastkovo zachované technologické vybavenie. Areál je dokladom industriálneho vývoja mesta a nesie autentické urbanisticko – architektonické hodnoty. Hoci dnes patrí trom majiteľom, mesto Trenčín uvažuje s postupnou transformáciou územia na polyfunkčné mestské centrum. Úlohou diplomovej práce bude overiť nové funkčné využitie pre vybrané objekty tak, aby boli zachované ich a-u hodnoty.
  
Rozsah práce:Urbanisticko-architektonická štúdia
  
Dátum zadania:16. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Michaela Sýkorová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu