Feb 26, 2020   9:18 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Kristína Berecová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Kristína Berecová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-61943
ID študenta:61943
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Dopravné múzeum
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom návrhu je nový objekt múzea dopravy v blízkosti železničnej stanice Bratislava. Nachádza sa v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice - parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov. Návrh je rozšírením existujúceho múzea dopravy a dotvorením areálu s akceptovaním kultúrnych pamiatok a ich vhodnou prezentáciou.
  
Dátum zadania:15. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Kristína Berecová
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu