6. 4. 2020  5:46 Irena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Adriana Mattová – FA I-ARCH den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Adriana Mattová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-61909
ID študenta:61909
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Showroom a kancelárske priestory komerčnej spoločnosti, Michalovce - interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybraných častí vnútorných priestorov objektu komerčnej spoločnosti v Michalovciach- Showroom a kancelárske priestory. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE:
Situácia objektu – navrhovaný stav s riešením bezprostredného okolia – 1:500
Pôdorysy – M 1:50, 1:25
Rezopohľady – M 1:50, 1:25
Výkres podláh – M 1:50
Výkres podhľadu a osvetlenia – M 1:50
Priestorové zobrazenia
Prvky stavebného interiéru / 3 prvky – M 1:25, 1:10, 1.1
Nábytkový prvok / 1 ks – M 1:20, 1:10, 1:1
Model vnútorného priestoru

Poster: 1ks formát 700 x 1000 mm na výšku – grafický sumár práce popísaný v slovenskom a v svetovom jazyku.
Portfólio: 2ks formát A3
CD nosič obsahujúci kompletnú grafickú dokumentáciu
Sprievodná správa

Diplomová práca bude vypracovaná ľubovoľnou grafickou metódou.
Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom
  
Rozsah práce:Projekt interiéru
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2017Ing. arch. Adriana Mattová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu