19. 1. 2020  20:50 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Nikola Bertová – FCHPT I-PSP-PKG pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Nikola Bertová
Študijný program:prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13576-42441
ID študenta:42441
Vedúci práce:Ing. Ján Kruželák, PhD.
  
Názov práce:Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Hlavným cieľom práce je príprava a hodnotenie vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých sa bude sledovať typu magnetického plniva na priebeh vulkanizácie kaučukových zmesí. Následne sa bude vyhodnocovať sieťovú hustota, fyzikálno-mechanické a magnetické charakteristiky kompozitných materiálov.
  
Literatúra:
  1. KRUŽELÁK, J. -- UŠÁKOVÁ, M. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. -- SÝKORA, R. Microstructure and performance of natural rubber based magnetic composites. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 53. s. 1095--1104.
  2. KRUŽELÁK, J. -- SÝKORA, R. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Rubber composites based on polar elastomers with incorporated modified and unmodified magnetic filler. Advances in Materials Science and Engineering, 2016. s. 2016.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2017Ing. Nikola Bertová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu