29. 1. 2020  2:44 Gašpar
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Marek Molnár – MTF B-PPT den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Molnár
Študijný program:počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5290-76692
ID študenta:76692
Vedúci práce:Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh výroby a meracieho plánu pre odvaľovaciu kladku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Základný prehľad z oblasti návrhu a výroby súčiastok
2 Návrh odvaľovacej kladky vo vybranom CAD systéme
3 Návrh výroby odvaľovacej kladky vo vybranom CAM systéme
4 Tvorba meracieho plánu v softvére Calypso
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Marek Molnár
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
garant študijného programu