Nov 17, 2019   10:26 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. – FA B-DV den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Zuzana Trizuljaková
Študijný program:dizajn výrobkov
Študijný odbor:2.2.6. dizajn
Evidenčné číslo:FA-5469-15859
ID študenta:15859
Vedúci práce:doc. akad. soch. Peter Paliatka
Konzultant:doc.akad.soch.Peter Paliatka
Miesto vypracovania:STU v Bratislave FA
  
Názov práce:Senior a automobil
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:Portfólio CD,poster Ao,model M 1:1
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
študentka
 
 
 
 
doc. akad. soch. Milan Lukáč
vedúci pracoviska
 Dr. h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
garant študijného programu