24. 1. 2020  12:21 Timotej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. – FA B-DV pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Zuzana Trizuljaková
Študijný program:dizajn výrobkov
Študijný odbor:2.2.6. dizajn
Evidenčné číslo:FA-5469-15859
ID študenta:15859
Vedúci práce:doc. akad. soch. Peter Paliatka
Konzultant:doc.akad.soch.Peter Paliatka
Miesto vypracovania:STU v Bratislave FA
  
Názov práce:Senior a automobil
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:Portfólio CD,poster Ao,model M 1:1
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
študentka
 
 
 
 
doc. akad. soch. Milan Lukáč
vedúci pracoviska
 Dr. h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
garant študijného programu