13. 12. 2019  11:18 Lucia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Dobrovodský – FEI B-API-MSUS pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Dobrovodský
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-53869
ID študenta:53869
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Manažment zdravého životného štýlu prostredníctvom generovania tréningového plánu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Problematika aktívneho životného štýlu je aktuálna z pohľadu prevalencie chronických ochorení ako diabetes a kardiovaskulárne ochorenia. Využitie IKT v podpore cvičenia a pohybu môže pozitívne prispieť k zmene správania a osvojení si zvykov a pozitívneho vzťahu k fyzickej aktivite.

Úlohy:

1. Naštudujte problematiku dodržiavania zdravého životného štýlu pod dohľadom profesionálneho fitness trénera
2. Oboznámte sa s technológiami na vývoj webových aplikácií
3. Analyzujte požiadavky profesionálnych trénerov na manažment zdravého životného štýlu prostredníctvom IKT
4. Navrhnite a implementujte modelový IS

Literatúra:
1. A. Hamper, "A Context Aware Mobile Application for Physical Activity Promotion," System Sciences (HICSS), 2015 48th Hawaii International Conference on, Kauai, HI, 2015, pp. 3197-3206.
2. M. J. van Sinderen, A. T. van Halteren, M. Wegdam, H. B. Meeuwissen and E. H. Eertink, "Supporting context-aware mobile applications: an infrastructure approach," in IEEE Communications Magazine, vol. 44, no. 9, pp. 96-104, Sept. 2006.
3. S. Hussain et al., "Activity recognition and resource optimization in mobile cloud through MapReduce," e-Health Networking, Applications & Services (Healthcom), 2013 IEEE 15th International Conference on, Lisbon, 2013, pp. 471-475.
4. A. Ahtinen et al., "User experiences of mobile wellness applications in health promotion: User study of Wellness Diary, Mobile Coach and SelfRelax," 2009 3rd International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, London, 2009, pp. 1-8
  
Dátum zadania:21. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Martin Dobrovodský
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu