Jan 26, 2020   10:54 p.m. Tamara
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. Ľubica Darážová – FEEIT D-FYZ den [year 1]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Ľubica Darážová
Študijný program:fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104400-82205
ID študenta:82205
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
  
Názov práce:Radiačná degradácia PCB v sedimentoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:27. 08. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2018Mgr. Ľubica Darážová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
garant študijného programu