Apr 7, 2020   1:42 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Nemčík – FEEIT B-ELN den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Nemčík
Študijný program:elektronika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5390-72703
ID študenta:72703
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.
Miesto vypracovania:MLC
  
Názov práce:Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Využitie laserov v mikroobrábaní a laserovom popisovaní.
2. Analýza a hodnotenie vlastnosti laserového lúča pre mikrotechmológie.
3. Realizácia vybraných exprimentov na technologickom laserovom systéme a ich vyhodnotenie s ohľadom na vlastnosti laserového lúča.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Tomáš Nemčík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu