28. 3. 2020  15:46 Soňa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Matej Cehula – FEI I-AME pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automobilovej mechatroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Cehula
Študijný program:aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104378-47477
ID študenta:47477
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  
Názov práce:Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia moderných SW a HW algoritmov riadenia pohybových mechatronických systémov s rýchlou dynamikou.
Úlohy zadania:
1. Matematické modely autonómnych mechatronických systémov (AMS)- elektromobilov
2. Návrh prediktívnych algoritmov riadenia AMS
3. SW a HW realizácie prediktívnych algoritmov riadenia AMS
4. Overenie SW a HW realizácií prediktívnych algoritmov riadenia pre elektromobily.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2017Ing. Matej Cehula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu