5. 4. 2020  7:14 Miroslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Dušan Nižňanský – FEI I-JFI pres [sem 2, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dušan Nižňanský
Študijný program:jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104410-9037
ID študenta:9037
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Konzultant:Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
Miesto vypracovania:ÚJFI FEI STU Bratislava, ÚTEF ČVUT Praha
  
Názov práce:GaAs detektory rýchlych neutrónov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Urobte rešerš súčasného stavu polovodičových detektorov rýchlych neutrónov.
2. Charakterizujte semi-izolačné GaAs detektory ionizujúceho žiarenia a ich vlastnosti.
3. Popíšte princíp činnosti GaAs detektora s HDPE konverznou vrstvou ako detektora rýchlych neutrónov.
4. Zmerajte rýchle neutróny pomocou pripravených GaAs detektorov s HDPE konverznou vrstvou a vyhodnoťte ich detekčné vlastnosti.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Dušan Nižňanský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
garant študijného programu