18. 1. 2020  2:24 Bohdana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Hana Kováčová – FEI I-RK dist [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Hana Kováčová
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104376-64521
ID študenta:64521
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Riadenie tepelnej sústavy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite riadiaci systém a technické prostriedky pre riadenie vykurovania a klimatizácie budovy.

Úlohy:
1. Analyzujte tepelné sústavy a technické prostriedky.
2. Spracujte prehľad technických vykurovacích systémov.
3. Navrhnite možnosti riešenia riadiacich systémov.
4. Rozpracujte vybrané riešenia.
5. Navrhnite riadiaci systém.
6. Navrhnite a implementujte programové vybavenie riadiaceho systému.
7. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2017Ing. Hana Kováčová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
garantka študijného programu