12. 12. 2019  2:10 Otília
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Hrečko – FEI I-RK den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Hrečko
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104376-5664
ID študenta:5664
Vedúci práce:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Lietajúci model bikoptéry
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomového projektu je návrh a realizácia modelu bikoptéry, s možnosťou diaľkového ovládania. V písomnej časti práce študent podrobne zdokumentuje navrhnutý hardvér na ovládanie a stabilizáciu daného lietajúceho zariadenia. Takisto študent zdokumentuje navrhnuté algoritmy riadenia a prípadné filtre použité pri meraní potrebných veličín. Výsledkom tohto projektu bude letu schopné fyzické zariadenie ovládané operátorom.

Úlohy:
1. Naštudujte si problematiku stabilizácie bikoptér a quadrokoptér
2. Navrhnite a zrealizujte konštrukciu bikoptéry
3. Navrhnite riadiacu dosku plošného spoja s potrebnými senzormi
4. Navrhnite riadiaci algoritmus na riadenie bikoptéry
5. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016Ing. Lukáš Hrečko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu