Jun 6, 2020   9:22 p.m. Norbert
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Búran – FEEIT B-ENE den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Búran
Študijný program:
elektroenergetika
Študijný odbor:
elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-104422-74449
ID študenta:
74449
Vedúci práce:
Ing. Jozef Bendík
  
Názov práce:
Systém aktívneho tienenia zemského magnetického poľa
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte problematiku nulového poľa zeme.

2. Navrhnite a optimalizujte možný systém tienenia magnetického poľa zeme pomocou Helmolzových cievok.

3. Skonštruujte navrhovaný systém a vykonajte merania účinnosti tienenia magnetického poľa zeme.
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
19. 05. 2017Ing. Marek Búran
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
garant študijného programu