6. 6. 2020  23:36 Norbert
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Búran – FEI B-ENE den [sem 4, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Marek Búran
Študijný program:
elektroenergetika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-104422-74449
ID študenta:74449
Vedúci práce:
Ing. Jozef Bendík
 
 
Názov práce:Systém aktívneho tienenia zemského magnetického poľa
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte problematiku nulového poľa zeme.

2. Navrhnite a optimalizujte možný systém tienenia magnetického poľa zeme pomocou Helmolzových cievok.

3. Skonštruujte navrhovaný systém a vykonajte merania účinnosti tienenia magnetického poľa zeme.
  
Dátum zadania:
13. 02. 2017
 
 
Dátum odovzdania:
19. 05. 2017Ing. Marek Búran
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
garant študijného programu