22. 1. 2020  8:54 Zora
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Gabriel Lipka – FEI I-ENE dist [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Gabriel Lipka
Študijný program:elektroenergetika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104414-56435
ID študenta:56435
Vedúci práce:doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Miesto vypracovania:OSE ÚEAE
  
Názov práce:Elektromagnetický stýkač
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Požiadavky noriem na elektromagnetické stýkače.
2. Spracujte návrh podsystémov stýkača, pričom sa zamerajte na:
 - prúdovú dráhu,
  - ovládací elektromagnet,
 - zhášaciu komoru.
3. Navrhnite podsystémy stýkača Un = 500 VAC, IN = 100 A.
4. Urobte kontrolu oteplenia prúdovej dráhy, dynamických síl a modelovaním riešte magnetické pole elektromagnetu.
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:30. 04. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2015Bc. Gabriel Lipka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. František Janíček, PhD.
garant študijného programu