19. 1. 2020  16:42 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Patrik Solomej – FEI I-ENE den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Patrik Solomej
Študijný program:elektroenergetika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104414-56093
ID študenta:56093
Vedúci práce:Mgr. Roman Dubnička
Miesto vypracovania:Oddelenie elektroenergetiky
  
Názov práce:Návrh osvetlenia v potravinárskom priemysle
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Spracujte normatívne a legislatívne zásady návrhu osvetlenia v potravinárskom priemysle v podmienkach SR.
2. Vykonajte návrh osvetlenia vo vybranom priestore potravinárskeho priemyslu.
3. Analyzujte problematiku návrhu osvetlenia v potravinárskom priemysle a definujte vhodné opatrenia, ktoré musia byť pri návrhu dodržané.
4. Vyhodnoťte energetickú náročnosť a ekonomickú návratnosť navrhnutej osvetľovacej sústavy.
  
Rozsah práce:neurčený
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2015Ing. Patrik Solomej
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
garant študijného programu