28. 3. 2020  19:41 Soňa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Simona Goliašová – FCHPT I-VHKP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Simona Goliašová
Študijný program:výživa a hodnotenie kvality potravín
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104540-61423
ID študenta:61423
Vedúci práce:Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Konzultant:RNDr. Peter Fodran
Miesto vypracovania:Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
  
Názov práce:Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Práca sa venuje prírodným látkam izolovaným z poloparazitných a parazitných rastlín, ktoré môžu byť využité pri úprave a parfumácii výrobkov.
  
Literatúra:
  1. FODRAN, P. -- BIROŠOVÁ, L. -- BREZOVÁ, V. -- HROUZKOVÁ, S. -- HYBENOVÁ, E. -- KLAČANOVÁ, K. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- VALÍK, Ľ. -- VALKO, M. Chémia potravín. Nakladateľstvo STU, 2011. 394 s. ISBN 978-80-227-3569-8.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2017Ing. Simona Goliašová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
garant študijného programu