24. 1. 2020  5:32 Timotej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Matej Gabriška – MTF B-IBE komb [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Gabriška
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-104213-57761
ID študenta:57761
Vedúci práce:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Miesto vypracovania:UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Elektrické vodiče a spôsoby ich izolácie
2. Vplyv sálavého tepla na izolácie elektrických vodičov
3. Čas do iniciácie horenia káblových izolácií
4. Kritický tepelný tok pre vybrané elektrické izolácie
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Matej Gabriška
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu