22. 9. 2020  20:13 Móric
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Michal Šmihula – FAD B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry a dizajnu
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Šmihula
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-15892
ID študenta:
15892
Vedúci práce:
Ing. arch. Henrich Pifko
Konzultant:
Ing. Iringová, Ing. Szalay, Ing. Lichardus, Ing. Poliak, Ing.arch. Horečná
Miesto vypracovania:
FA STU
 
 
Názov práce:Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. časť: Architektonický návrh v rozsahu projektu pre územné konanie.
Obsah, rozsah a spôsob spracovania: viď písomnú prílohu.
Forma spracovania: Architektonická štúdia s náležitosťami dokumentácie pre ÚR. Čiernobiele alebo farebné vypracovanie na bielom podklade.
Súčasťou je aj portfólio tejto časti projektu.
2. Časť: Projekt stavby v rozsahu projektu pre stavebné konanie.
Obsah, rozsah a spôsob spracovania: viď písomnú prílohu.
Forma spracovania: Odovzdanie poskladanej práce v pevnom kartónovom obale A4.
Súčasťou je aj portfólio z celej bakalárskej práce (teda oboch častí projektu) a CD s celou prácou v digitálnej forme. Samostatnou prílohou je prezentačný výkres 700x1000 mm. Grafické vyhotovenie je manuálnou alebo počítačovou technikou.
  
Rozsah práce:
Architektonický projekt
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
16. 06. 2008Bc. Michal Šmihula
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu