13. 12. 2019  9:50 Lucia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Elena Šoltésová, PhD., MSc – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Elena Šoltésová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15893
ID študenta:15893
Vedúci práce:Ing. arch. Henrich Pifko
Konzultant:Ing. Iringová, Ing. Szalay, Ing. Lichardus, Ing. Poliak, Ing.arch. Horečná
Miesto vypracovania:FA STU
  
Názov práce:Bytový dom (Kutlíkova ul., Bratislava - Petržalka)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. časť: Architektonický návrh v rozsahu projektu pre územné konanie.
Obsah, rozsah a spôsob spracovania: viď písomnú prílohu.
Forma spracovania: Architektonická štúdia s náležitosťami dokumentácie pre ÚR. Čiernobiele alebo farebné vypracovanie na bielom podklade.
Súčasťou je aj portfólio tejto časti projektu.
2. časť: Projekt stavby v rozsahu projektu pre stavebné konanie.
Obsah, rozsah a spôsob spracovania: viď písomnú prílohu.
Forma spracovania: Odovzdanie poskladanej práce v pevnom kartónovom obale A4.
Súčasťou je aj portfólio z celej bakalárskej práce (teda oboch častí projektu) a CD s celou prácou v digitálnej forme. Samostatnou prílohou je prezentačný výkres 700x1000 mm (š/v). Grafické vyhotovenie je manuálnou alebo počítačovou technikou.
  
Rozsah práce:Architektonický projekt
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Ing. arch. Elena Šoltésová, PhD., MSc
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu