Aug 23, 2019   8:33 a.m. Filip
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. art. Martin Šramko – FA B-DV den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Šramko
Študijný program:dizajn výrobkov
Študijný odbor:2.2.6. dizajn
Evidenčné číslo:FA-5469-15896
ID študenta:15896
Vedúci práce:doc. akad. soch. Peter Humaj
  
Názov práce:Kontajner na prenos orgánov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:M1:1,plagát,CD
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Mgr. art. Martin Šramko
študent
 
 
 
 
doc. akad. soch. Milan Lukáč
vedúci pracoviska
 Dr. h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
garant študijného programu