22. 1. 2020  9:49 Zora
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marta Kozelová – FEI D-MT-UM den [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Marta Kozelová
Študijný program:meracia technika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104354-76330
ID študenta:76330
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia:Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Konzultant:prof.Ing. Ivan Frollo, DrSc.
  
Názov práce:Zobrazovanie feritínu metódami magnetickej rezonancie pre diagnostiku patologických procesov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:09. 05. 2016
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2017Ing. Marta Kozelová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. René Harťanský, PhD.
garant študijného programu