2. 6. 2020  7:57 Xénia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Jana Petková – FCHPT B-VYKOZ pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Jana Petková
Študijný program:
výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Študijný odbor:
5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-104558-61512
ID študenta:61512
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, CSc.
Miesto vypracovania:FCHPT STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Detekcia inhibičných látok v hydinovom mäse a jeho kvalita
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Študent sa z dostupnej literatúry zoznámi s legislatívnymi aj praktickými metódami identifikácie inhibičných látok v hydinovom mäse.
  
Rozsah práce:
40 s.
 
 
Dátum zadania:
18. 03. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
08. 05. 2016Bc. Jana Petková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
garant študijného programu