Jul 15, 2020   9:31 p.m. Henrich
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Jana Petková – FCFT B-VYKOZ den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Jana Petková
Študijný program:
výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-104558-61512
ID študenta:
61512
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, CSc.
Miesto vypracovania:
FCHPT STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Detekcia inhibičných látok v hydinovom mäse a jeho kvalita
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Študent sa z dostupnej literatúry zoznámi s legislatívnymi aj praktickými metódami identifikácie inhibičných látok v hydinovom mäse.
 
 
Rozsah práce:
40 s.
 
 
Dátum zadania:
18. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:
08. 05. 2016Bc. Jana Petková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
garant študijného programu