13. 7. 2020  20:05 Margita
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Jana Petková – FCHPT B-VYKOZ den [sem 2, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Petková
Študijný program:
výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-104558-61512
ID študenta:
61512
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, CSc.
Miesto vypracovania:
FCHPT STU Bratislava
 
 
Názov práce:Detekcia inhibičných látok v hydinovom mäse a jeho kvalita
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Študent sa z dostupnej literatúry zoznámi s legislatívnymi aj praktickými metódami identifikácie inhibičných látok v hydinovom mäse.
 
 
Rozsah práce:
40 s.
 
 
Dátum zadania:18. 03. 2016
 
 
Dátum odovzdania:08. 05. 2016Bc. Jana Petková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
garant študijného programu