May 29, 2020   7:38 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Petronela Haladejová – FCFT B-VYKOZ den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Petronela Haladejová
Študijný program:výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Študijný odbor:
5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104558-82136
ID študenta:
82136
Vedúci práce:
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Michaela Lauková
Miesto vypracovania:
FCHPT STU Bratislava
  
Názov práce:
Funkčné vlastnosti potravinovej vlákniny
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Bakalárska práca bude zameraná na definíciu funkčných vlastností (hydratačné, penotvorné a emulgačné vlastnosti) rôznych druhov vlákniny a podmienok, ktoré ich ovplyvňujú.
 
 
Literatúra:
  1. Singh, A., Sharma, S., Singh, B. (2017). Influence of grain activation conditions on functional characteristics of brown rice flour. Food Science and Technology International, vol. 23, no. 6, pp. 500-512.
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
06. 05. 2018Bc. Petronela Haladejová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
garant študijného programu