6. 4. 2020  5:44 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Róbert Zváč – FCHPT B-VYKOZ pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Zváč
Študijný program:výživa, kozmetika, ochrana zdravia
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104558-60632
ID študenta:60632
Vedúci práce:Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
  
Názov práce:Prestup vybraných mikropolutantov zo stabilizovaného kalu do jednotlivých častí Rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Kaly produkované čistiarňami odpadových vôd obsahujú nielen základné živiny a stopové prvky, ale aj rôzne kontaminanty a toxické chemické látky. Bakalárska práca sa zaoberá sledovaním prieniku xenobiotík zo stabilizovaných čistiarenských kalov do zelenej hmoty na modelovom systéme Rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.).
  
Literatúra:
  1. MACKUĽAK, T. -- BODÍK, I. -- BÍROŠOVÁ, L. Drogy a liečivá ako mikropolutanty. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2016. 137 s. ISBN 978-80-89597-34-5.
  2. MACKUĽAK, T. -- BÍROŠOVÁ, L. -- BODÍK, I. -- RYBA, J. Drogy okolo nás. Bratislava : Slovenská chemická knižnica FCHPT STU v Bratislave, 2015. 220 s. ISBN 978-80-89597-29-1.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2017Bc. Róbert Zváč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
garant študijného programu