23. 10. 2019  4:18 Alojza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Tomáš Nemec – SjF B-AMPS pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Nemec
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104456-81443
ID študenta:81443
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Elektrická hnacia sústava pre malý motocykel
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav malých elektrických motocyklov.
2. Koncepčne navrhnite elektrickú hnaciu sústavu pre skúter.
3. Vykonajte výpočty jazdných vlastností navrhovanej hnacej sústavy.
4. Navrhnite základné komponenty navrhovanej hnacej sústavy.
5. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu.
  
Rozsah práce:30 - 40 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:31. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Tomáš Nemec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
garant študijného programu