7. 4. 2020  0:31 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Miroslav Schiffer – FA B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Schiffer
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15920
ID študenta:15920
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Konzultant:podľa Zadania
  
Názov práce:Bytový dom ( Kutlíkova ul. Bratislava - Petržalka)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:podľa Zadania
  
Rozsah práce:podľa Zadania
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Ing. arch. Miroslav Schiffer
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu