12. 12. 2019  3:50 Otília
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Patrícia Jamborová – FCHPT B-CHEMAT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Patrícia Jamborová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-86709
ID študenta:86709
Vedúci práce:Ing. Tomáš Soták, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy FCHPT
  
Názov práce:Katalytická oxidácia furfuralu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Literárna rešerš zameraná na rôzne spôsoby katalytickej transformácie biomasy na významné organické chemikálie
2. Štúdium vlastností pripravených katalyzátorov na báze vanádu v procese oxidácie furfuralu hlavne na kyselinu maleínovú
3. Spracovanie a vyhodnotenie nameraných údajov
  
Rozsah práce:30 strán
  
Literatúra:
  1. Shi, S.; Guo, H.; Yin, G.: Synthesis of Maleic Acid from Renewable Resources: Catalytic Oxidation of Furfural in Liquid Media with Dioxygen. Catalysis Communications 12 (2011) 731–733
  2. Soták, T.; Hronec, M.; Gál, M.; Dobročka, E.; Škriniarová, J.: Aqueous-Phase Oxidation of Furfural to Maleic Acid Catalyzed by Copper Phosphate Catalysts. Catalysis Letters 147 (2017) 2714–2723
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Patrícia Jamborová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu