31. 10. 2020  21:00 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Oliver Hromkovič – FEI B-ENE pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Oliver Hromkovič
Študijný program:elektroenergetika
Študijný odbor:
5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-104422-86941
ID študenta:
86941
Vedúci práce:
Ing. Jozef Bendík, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1)Analyzujte potrebu, potenciál a možnosti monitorovania elektrických a neelektrických veličín na vonkajších elektrických vedeniach.
2)Spracujte varianty technického riešenia pre konštrukciu napäťového zdroja s rozličným spôsobom napájania z vonkajších elektrických vedení.
3)Na základe predošlej analýzy skonštruujte prototyp napäťového zdroja napájaného z vonkajších elektrických vedení.
4)Spracujte a uveďte možnosti využitia takéhoto zdroja v praxi.
 
 
Dátum zadania:
11. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Oliver Hromkovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
garant študijného programu