26. 1. 2020  1:04 Tamara
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Laura Jánovová – FCHPT B-POVYKO pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Laura Jánovová
Študijný program:potraviny, výživa, kozmetika
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-104560-87002
ID študenta:87002
Vedúci práce:doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Trendy v kozmetických výrobkoch pre starostlivosť o vlasy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Teoreticko-kompilačná práca. Prieskum.
  
Rozsah práce:20-30 s.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Laura Jánovová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
garantka študijného programu