Nov 12, 2019   9:42 a.m. Svätopluk
Academic information system

Final thesis assignment form – JUDr. Ondrej Gajniak – IM D-SPE ext [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2020/2021
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:JUDr. Ondrej Gajniak
Študijný program:odvetvové a prierezové ekonomiky
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:ÚM-13587-46495
ID študenta:46495
Vedúci práce:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
  
Názov práce:Právny a ekonomicky rámec " Smart Cities"
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:26. 07. 2016
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2021JUDr. Ondrej Gajniak
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
garant študijného programu