21. 10. 2020  6:53 Uršuľa
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Simona Lüleyová – FCHPT I-POHYKO pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Simona Lüleyová
Študijný program:
potraviny, hygiena, kozmetika
Študijný odbor:
5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5457-61526
ID študenta:
61526
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Miesto vypracovania:
FCHPT STU
 
 
Názov práce:
Využitie a porovnanie FoodScanu a referenčných metód pri vybraných druhoch mias
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Študent porovná základné parametre mäsa za použitia arbitrážnych a moderných metód stanovenia.
  
Rozsah práce:
80
 
 
Literatúra:
  1. ANDERSON, S. 2007. Determination of Fat, Moisture, and Protein in Meat and Meat Products by Using the FOSS FoodScan TM Near/Infrared Spectrophotometer FOSS Artificial Neural Network Calibration Model and Associated Data base: Collaborative Study. Joural of AOAC International. 2007, ISSN 10603271
  2. PIPEK, P., BORSKÝ, O. 2017. Stanovení složení masa. In Potravinárska Revue. 2017, vol. 2., s. 20-23, ISSN 1801-9102
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:13. 05. 2018Ing. Simona Lüleyová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
garant študijného programu