2. 6. 2020  8:35 Xénia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Barbora Magdová – FCHPT I-POHYKO pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Barbora Magdová
Študijný program:
potraviny, hygiena, kozmetika
Študijný odbor:
potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5457-60401
ID študenta:
60401
Vedúci práce:Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Miesto vypracovania:FCHPT STU
 
 
Názov práce:
Porovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a Slovenska
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Študent sa zameria na hodnotenie vybraných parametrov ZTŠ.
 
 
Rozsah práce:
80
 
 
Literatúra:
  1. Kim,B.H., Gadd, G.M. (2013): Anaerobic fermentation. In: Kim,B.H., Gadd,G.M. Bacterial Physiology and Metabolism. Cambridge University Press, New York, USA. 529 s. ISBN: 978-0-521-71230-9.
  2. Lücke, F.K. (2008):Nitrit und die Haltbarkeit und Sicherheit erhitzter Fleischprodukte Fleischwirtschaft, 88, č. 12, s. 91-94.
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
13. 05. 2018Ing. Barbora Magdová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
garant študijného programu