Jul 4, 2020   0:43 a.m. Prokop
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Barbora Magdová – FCFT I-POHYKO den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav potravinárstva a výživy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Barbora Magdová
Študijný program:
potraviny, hygiena, kozmetika
Študijný odbor:
potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5457-60401
ID študenta:60401
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Miesto vypracovania:
FCHPT STU
 
 
Názov práce:
Porovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a Slovenska
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Študent sa zameria na hodnotenie vybraných parametrov ZTŠ.
 
 
Rozsah práce:
80
  
Literatúra:
  1. Kim,B.H., Gadd, G.M. (2013): Anaerobic fermentation. In: Kim,B.H., Gadd,G.M. Bacterial Physiology and Metabolism. Cambridge University Press, New York, USA. 529 s. ISBN: 978-0-521-71230-9.
  2. Lücke, F.K. (2008):Nitrit und die Haltbarkeit und Sicherheit erhitzter Fleischprodukte Fleischwirtschaft, 88, č. 12, s. 91-94.
 
 
Dátum zadania:
12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
13. 05. 2018Ing. Barbora Magdová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
garant študijného programu