Jul 20, 2019   4:17 p.m. Iľja
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Richard Pisko – FCFT I-CHEI den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Richard Pisko
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5433-64014
ID študenta:64014
Vedúci práce:doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
  
Názov práce:Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je predikovať rast mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre pri jeho tradičnej výrobe na salašoch od nadojenia mlieka až po konzumáciu hrudkového syra spotrebiteľom.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2018Ing. Richard Pisko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
garant študijného programu