18. 11. 2019  15:06 Eugen
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Zuzana Špacírová – FCHPT I-PSP-DRCEPA den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Špacírová
Študijný program:prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13576-60565
ID študenta:60565
Vedúci práce:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Konzultant:Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
  
Názov práce:Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je štúdium a experimentálne overovanie účinku nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na biologickú dekontamináciu papierových nosičov informácií.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2018Ing. Zuzana Špacírová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu