25. 1. 2020  5:18 Gejza
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Martin Heteš – FEI I-RK dist [sem 2, roč 1]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Heteš
Študijný program:robotika a kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-104376-17472
ID študenta:17472
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku tvorby aplikácii pre mobilné zariadenia pre potreby manažmentu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Oboznámte sa so špecifikami využitia mobilných zariadení zo strany PZS a pacientov. Analyzujte funkcionalitu modelovej aplikácie, ktorá bude podporovať zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade s potrebami pacientov s hypertenziou.


Úlohy:
1. Analyzujte súčasný stav v oblasti mobilných aplikácií a technológií pre potreby pacientov s hypertenziou.
2. Naštudujte vývoj aplikácií na platforme Android/iOS.
3. Naštudujte možnosti zberu a automatizovanej analýzy dát pre týchto pacientov.
4. Vypracujte analýzu funkcionality modelovej aplikácie.
5. Vytvorte modelový informačný systém pre potreby manažmentu pacientov s hypertenziou.


Literatúra:
1. X. R. Ding et al., "Continuous Blood Pressure Measurement From Invasive to Unobtrusive: Celebration of 200th Birth Anniversary of Carl Ludwig," in IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, vol. 20, no. 6, pp. 1455-1465, Nov. 2016.
2. Y. L. Zheng et al., "Unobtrusive Sensing and Wearable Devices for Health Informatics," in IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 61, no. 5, pp. 1538-1554, May 2014.
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2018Bc. Martin Heteš
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu