Final thesis assignment form – Bc. Patrik Čabelka – FME B-STAM den [term 6, year 3]Help


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2018/2019
 
 
Strojnícka fakulta

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Patrik Čabelka
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-13437-87454
ID študenta:87454
Vedúci práce:Ing. Alena Brusilová, PhD.
Miesto vypracovania:ÚTM
  
Názov práce:Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Charakteristika kompozitných materiálov
2. Uhlíkové vlákna v kompozitoch
3. Vlastnosti a výroba uhlíkových kompozitov
4. Aplikácie kompozitov na báze uhlíkových vlákien
  
Rozsah práce:40 strán
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2019Bc. Patrik Čabelka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu