28. 2. 2020  13:50 Zlatica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Mário Beťák – SjF I-AMPS-V pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Institute of transport technology and designing
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Mário Beťák
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-62750
ID študenta:62750
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Dynamické charakteristiky gumokovového uloženia elektromotora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretická analýza NVH vo vozidlách.
2. Analýza silentblokov a uložení.
3. Meranie dynamickej charakteristiky uloženia elektromotora.
4. MKP analýza dynamickej tuhosti.
5. Zhodnotenie výsledkov.
6. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu.
  
Rozsah práce:50 - 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:31. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Ing. Mário Beťák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu