Jan 18, 2020   4:08 a.m. Bohdana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mário Beťák – FME I-AMPS-V den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Institute of transport technology and designing
 Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Mário Beťák
Študijný program:automobily a mobilné pracovné stroje
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-104450-62750
ID študenta:62750
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Dynamické charakteristiky gumokovového uloženia elektromotora
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretická analýza NVH vo vozidlách.
2. Analýza silentblokov a uložení.
3. Meranie dynamickej charakteristiky uloženia elektromotora.
4. MKP analýza dynamickej tuhosti.
5. Zhodnotenie výsledkov.
6. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu.
  
Rozsah práce:50 - 60 strán vrátane príloh
  
Dátum zadania:31. 01. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Ing. Mário Beťák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu