28. 3. 2020  19:42 Soňa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Richard Hoferica – FEI B-ENE den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Richard Hoferica
Študijný program:elektroenergetika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104422-80660
ID študenta:80660
Vedúci práce:Ing. Jozef Bendík, PhD.
  
Názov práce:Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1.Analyzujte využitie hydroenergetického potenciálu na malých vodných tokov v Slovenskej republike a porovnajte ho so situáciou na veľkých tokoch.
2.Spracujte legislatívny proces spojený s výstavbou malej vodnej elektrárne.
3.Opíšte enviromentálne riziká, ktoré vytvára výtavba malej vodnej elektrárne. Navrhnite možné riešenia opísaných rizík.
4.Spracujte návrch vodnej elektrérne na vybranom malom vodnom toku.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Richard Hoferica
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
garant študijného programu