Apr 5, 2020   6:22 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Bc. Daniel Figura – FEEIT D-EF ext [year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Bc. Daniel Figura
Študijný program:elektronika a fotonika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104402-21476
ID študenta:21476
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Príprava progresívnych prvkov pre hybridnú fotoniku.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr a prvkov pre hybridnú fotoniku.
  
Dátum zadania:25. 08. 2016
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2020Ing. Bc. Daniel Figura
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu