21. 10. 2020  6:11 Uršuľa
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Bc. Daniel Figura – FEI D-EF ext [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Bc. Daniel Figura
Študijný program:
elektronika a fotonika
Študijný odbor:elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-104402-21476
ID študenta:21476
Vedúci práce:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:
Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:
Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Príprava progresívnych prvkov pre hybridnú fotoniku.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr a prvkov pre hybridnú fotoniku.
  
Dátum zadania:
25. 08. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
31. 05. 2020Ing. Bc. Daniel Figura
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu