28. 1. 2020  4:05 Alfonz
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Bc. Daniel Figura – FEI D-EF ext [roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2019/2020
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Bc. Daniel Figura
Študijný program:elektronika a fotonika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104402-21476
ID študenta:21476
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Miesto vypracovania:Medzinárodné laserové centrum
  
Názov práce:Príprava progresívnych prvkov pre hybridnú fotoniku.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr a prvkov pre hybridnú fotoniku.
  
Dátum zadania:25. 08. 2016
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2020



Ing. Bc. Daniel Figura
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu