Jan 23, 2020   2:28 p.m. Miloš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Ivana Bradová – FA D-URB den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. arch. Ivana Bradová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-10818-68352
ID študenta:68352
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
  
Názov práce:Vidiecke verejné priestory v suburbánnom zázemí Bratislavy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:31. 08. 2016
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2019Ing. arch. Ivana Bradová
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu