19. 9. 2020  11:02 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Karina Hvolková – MTF I-VTVM pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Karin Hvolková
Študijný program:
výrobné technológie a výrobný manažment
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-104237-71516
ID študenta:
71516
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:
Ing. Michal Šišmič
Miesto vypracovania:
 ZF Slovakia a.s., Trnava
  
Názov práce:
Využitie vybraných metód zlepšovania kvality na odbore Operations vo firme ZF Slovakia a.s.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1 Výrobný program a profil firmy
2 Popis súčasného stavu a používaných metód kvality vo firme
3 Analýza existujúcich metód v systéme riadenia kvality na odbore Operations
4 Návrh racionalizačných riešení pre odbor Operations
5 Zhodnotenie prínosov práce
 
 
Dátum zadania:12. 02. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
22. 04. 2018Ing. Karina Hvolková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu